Top Up
Historie
Nápad   Budrockfest   nepřišel   dřív,   než   po   několikaletých   experimentech   klubového   typu   ,   mezi   které   patří především    projekt    “Pod    střechou”    v    malém    sále    hudební    školy    Yamaha    a    několika    koncertech    v budějovických sálech a sálech v okolí města. Právě   za   těchto   zkušeností   ve   snaze   podporovat   hlavně   začínající   rockové   skupiny   jsem   si   uvědomil, že   těch   kapel   menších   jmen   je   na   budějovicku   tak   strašně   moc,   že   mi   to   nedalo   a   přišel   právě   nápad Budrockfest, který jsem spolu s kamarády Liborem a Romanem Dvořáků v létě roku 2012 založil. Základní    myšlenkou    BRF    bylo    od    počátku    alespoň    jednou    za    rok    dostat    na    jednu    scénu    několik zajímavých   českobudějovických   kapel   a   současně   udržet   i   místo   pro   zvláštní   hosty   z   jiných   krajů,   což později zpustilo lavinu  zcela nečekaného zájmu muzikantů z celé republiky. Budrockfest je však velmi skromný a malý festiválek s nepravidelnou činností. První   ročník   2012   představil   devět   kapel   a   účast   kolem   300   lidí   přesvědčila,   že   nápad   nebyl   zcela marný   a   hned   další   rok   jsme   se   pokusili   o   odvážnější   formu   akce,   tím   dali   příležitost   více   kapelám   na dvou scénách a přišla první studená sprcha: Mezi    názory    lidí    se    objevil    i    takový,    že    “Budrockfest”    je    festival    bez    kapel.    Pokud    někdo    vnímá Budrockfest   jako   festival,   kde   by   se   mohl   se   svou   kapelou   “blejsknout”   po   boku   jedné   desítky   stále dokola   se   opakujících   kapel   na   velkých   festivalech   v   naší   zemi,   potom   Budrockfest   určitě   není   tou cestou ….. Budrockfest   s   účastní   14   kapel   na   dvou   scénách   v   roce   2013   navštívilo   bohužel   jen   80   lidí   a   přestože tato   skupinka   návštěvníků   byla   naprosto   unešena,   pro   nás   pořadatele   to   byla   nečekaná   rána   a   první zásah   do   srdce   myšlenky.   Ztráty   byly   opravdu   velké   na   projekt   bez   podpory   sponzorů.   V   té   době   bylo jasné,   že   se   nikomu   nechce   dál   pokoušet   myšlenku   na   další   ročník.   Moji   kamarádi   a   spoluzakladatelé to   vzdali   ,   i   já   byl   v   té   době   netušil   zda   má   Budrockfest   opravdu   smysl.   Okolím   mi   bylo   vytýkáno,   že   mi chybí   hlavní   hvězda   a   já   všechny   opravdu   chápu,   ale   o   tom   nápad   BRF   ve   svém   počátku   vážně nebyl. Další   rok   mi   to   nedalo   a   připravil   jsem   přesně   v   duchu   myšlenky   BRF   velmi   slušný   Line   Up   a   reakce byly   velmi   povzbudivé.   Většina   Budějčáků   však   ví,   že   dvě   rockové   akce   v   tomtéž      dni   představuje   pro pořadatele   minimálně   velmi   špatné   spaní   a   to   já   měsíc   před   další   aktivitou   BRF   opravdu   měl.   Na   stejný den   totiž   připadla   i   velmi   podobná   akce   na   výstavišti   s   účastní   hodně   komerčních   jmen   a   bylo   zcela jasné,   že   BRF   2014   dostane   znova   klackem   po   zádech   a   velmi   přesvědčivě      vypadala   i   čísla   v předprodejních   místech,   která   nepřesáhla   třicítku.   Zrušení   akce   bylo   v   tom   případě   zcela   na   místě   a   tak se   i   stalo.   Pevně   věřím,   že   zrušení   koncertu   nebudu   muset   v   budoucnu   už   nikdy   absolvovat,   protože   je to velmi nepříjemný proces. Po   těchto   událostech   jsem   ambice   myšlenky   BRF   nechával   pomalu   vyprchávat   a   věnoval   se   dál nepravidelným   koncertům   a   svým   aktivitám   Rockotéky.   Dvouletá   pauza   nejspíš   prospěla   a   pro   rok   2016 jsem   se   rozhodl   připravit   program   a   BRF   2016   dopadl   tak,   jak   by   minimálně   akce   takového   typu dopadnout   měla.   V   té   době   se   začala   formovat   i   další   z   pravidelných   událostí   a   to   Rockovej   ples    a   k mému překvapení celkem se slušným zájmem. Snad to ještě chvíli vydrží :-) Začátek   roku   2017   na   můj   mail   přinesl   desítky   nabídek   a   zájmu   o   vystoupení   na   BRF,   avšak   ten   byl plánován   na   měsíc   říjen   a   jiný   měsíc   bohužel   organizačně   nepřipadá   v   úvahu.   Naštěstí   s   dostačně dlouhým   předstihem   všichni   víme,   že   v   tomto   měsíci   České   Budějovice   zasáhne      skupina   Kabát   na jejich   Tour   a   to   je   pro   tento   měsíc   měsícem   temna   pro   každého   pořadatele   rockových   koncertů   v rozměru,   v   jakém   se   nachází   Budrockfest.   Z   toho   důvodu   jsem   se   rozhodl   nechat   prkna   Gerbery   v rámci    BRF    pro    rok    2017    odpočinout    a    mezitím    mne    oslovil    nově    vzniklý    projekt    složený    z    velmi zkušených    muzikantů    budějovické    rockové    scény    METALLICA    Czech    Tribute    Band    s    nabídkou spolupráce   a   já   se   nechal   natolik   unést,   že   pro   rok   2017   jsem   své   pořadatelské   aktivity   do   konce   roku omezil na minimum. Rok 2018 však přinese určitě řadu dalších slušných akciček a doufejme i další ročník Budrockfest. Všem,   kdo   navštívili   kterýkoliv   z   ročníku   BRF   velmi   děkuji.   Děkuju   všem   učinkujícím   kapelám,   se kterými   /   na   jedinou   vyjimku   /   byla   naprosto   skvělá   spolupráce.   Bez   stavění   pomyslného   žebříčku   účast všech kapel považuji za čest pro projekt Budrockfest. Děkuju své rodině, že mé šílené nápady zvládá a díky celému realizačnímu týmu za odvedenou práci. Tak zase příště ..!!    
Aktuality program historie kapely vstupenky kontakt ROCK            METAL H U D E B N Í    P R O D U K C E VSTUP NA STRÁNKY