Top Up
Budrockfest 2012
1 2 3 4 >>
NEUTRAL
SEVEN
MENHIR
GARANT
METALMOR
WICKED DESIGN
BLOODY ROSE
OSA KILLERS KRYPTON
Možná   na   tom   vážně   něco   pravdy   bude,   že   všechna   ta   životní      “   poprvé   “   v   nás   zenechávají ty   nejsilnější   vzpomínky   nebo   nejhlubší   řez.   První   ročník   s   původní   myšlenkou   na   podporu především   budějovických   kapel   se   patrně   už   nebude   opakovat.   Zvědavost   pro   nové   věci nebo   nové   nápady   přivedla   do   sálu   Gerbery   početně   velmi   překvapivou   skupinku   lidí   a fanoušku    rocku    či    metalu    a    vlastně    se    dá    říci,    že    téměř    celý    program    byl    založen    na domácích   kapelách   a   nejspíše   tak   i   v   paměti   zůstane,   protože   koncept   a   programové experimenty   se   od   události   k   události   mění   a   možná   to   trochu   napomáhá   nezamrznutí projektu,   který   do      Českých   Budějovic   snad   bude   ještě   pár   let   patřit   a   snad   bude   ještě   pár let představovat nejen to zajímavé u nás v Budějovicích nebo kolem nás. Stejně   tak   věřím,   že   na   Budrockfest   budou   vzpomínat   i   kapely   z   Moravy   či   Prahy   ,   které měly tu příležitost se seznámit s českobudějockým rockmetalovým jádrem……
Upoutávka MP
Aktuality program historie kapely vstupenky kontakt ROCK            METAL H U D E B N Í    P R O D U K C E VSTUP NA STRÁNKY